Paslaugos

Įmonių steigimas

Pagal pasirinktą Jūsų verslo pobūdį ir perspektyvas rekomenduojame Jums juridinio vieneto statuso pasirinkimą. Pagal Jūsų galimybes ir pageidavimą notariniu ar internetiniu būdu steigiame įmones. Padedame išrinkti įmonės pavadinimą , jo vardą rezervuojame VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje. Ruošiame visus steigimo dokumentus, deriname susitikimus su notaru, dokumentus pateikiame VĮ „Registrų centras“ ir kt.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Buhalterinę apskaitą tvarkome nuo pirminių apskaitos dokumentų išrašymo iki atskaitomybės pateikimo atitinkamoms institucijoms. Teikiame apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. Padedame paruošti papildomus ir specialius apskaitos dokumentus pagal Jūsų pageidavimus (atskaitomybės sudarymas bankams, lizingo bendrovėms ir kt.; paraiškų ir kitų dokumentų pildymas; sutarčių raštų ir įsakymų rengimas, priėmimo–perdavimo aktų pildymas, kliento mokėjimo pavedimų atlikimas ir pan.).

Juridinių ir fizinių asmenų konsultacijos mokesčių klausimais

Konsultuojame mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo klausimais, asmeninės gyventojų pajamų išlaidų apskaitos tvarkymo, gyventojų pajamų deklaracijų pildymo ir teikimo klausimais).

Finansinio raštingumo konsultacijos

Teikiame informaciją ir supažindiname apie LR galiojančią mokesčių sistemą ir kitus buhalterinei apskaitai keliamus reikalavimus.

Kitos paslaugos – pateikiame sutarčių, kelionės lapų, avanso apyskaitų pavyzdžius, teikiame jų sudarymo paslaugas. Konsultuojame jų pildymo klausimais ir pan.